Dostaneme Vás do sedla !!
  

Miroslav Štych
předseda z. s.  –  cvičitel jezdectví
mobil: 777 873 469
email: StychM@seznam.cz

Helena Štychová
člen z.s. a instruktor jezdecké školky
mobil: 775 982 826
email : HStychova@js.radcice.cz

Monika Švagrová
hlavní ošetřovatel, sportovní jezdec a instruktor výuky jízdy na koni
mobil: 731 812 666
email: svagmo@seznam.cz

Jana Borovičková
jednatel z.s. a majitelka koně Mozaika
email: borovic.jana@seznam.cz