Dostaneme Vás do sedla !!
  

Miroslav Štych
předseda z. s.  –  trenér jezdectví
mobil: 777 873 469
email: StychM@seznam.cz

Helena Štychová
člen z. s. a instruktor jezdectví
mobil: 775 982 826
email : HStychova@js.radcice.cz