Dostaneme Vás do sedla !!
  

Hipoterapie – léčba koněm

Pravidelná celoroční terapie pod vedením odborných osob probíhá na klidných koních a ponících v uzavřeném prostoru naší jízdárny každé pondělí a čtvrtek od 16:40 hodin a v úterý od 09:20 hodin.

Ošetřovanými klienty jsou zejména děti od 1 roku s tělesnými, smyslovými i kombinovanými vadami, děti s vadným držením těla a skoliózami i děti zdravé, ale samozřejmě jsou naše služby otevřené pacientům veškerého věku.

Naším největším úspěchem jsou rozzářené oči a úsměv na tvářích dětí.

Ceník:

1 lekce trvá 20 minut – cena 210 Kč

nebo

10 lekcí  (10x 20 minut) – permanentka  – cena 1 900 Kč

 

kontakt pro objednání:

Mgr. Lucie Klánová Dis.

hlavní fyzioterapeut

mobil: 605 731 978 nebo lu.kl@centrum.cz

 

Stornovací podmínky

vzhledem k tomu, že se nám  rozmnožily neomluvené hodiny některých klientů, jsme nuceni zavést následující opatření:

-zrušení termínu je možné pouze po omluvě nejlépe alespoň 1 den předem, v případě náhlé nemoci okamžitě, jak tuto náležitost zjistíte. V opačném případě jsme nuceni žádat po Vás uhrazení celé ceny terapeutické jednotky. Časová náročnost přípravy koně a hipoterapie je opravdu veliká, proto děkujeme za pochopení. Aby nedošlo k omylům při objednacích termínech, obdrží každý objednávací kartičku, kam budeme termíny zapisovat a na které budou naše telefonní čísla pro omluvení. Objednací termíny jsou závazné a prosím dodržujte je vždy přesně. Vždy se s Vámi budeme domlouvat tak, aby vám termín časově vyhovoval.