Dostaneme Vás do sedla !!
  

adresa : Jezdecká stáj Radčice, z. s., Družstevníků 7/6, 325 00  Plzeň – Radčice

Miroslav Štych

předseda z. s.  –  trenér jezdectví
mobil: 777 873 469
email: StychM@seznam.cz

Helena Štychová
člen z.s. a instruktor jezdectví
mobil: 775 982 826
email : HStychova@jsradcice.cz